WERKWIJZE?

Hoe gaat de Beursvloer in zijn werk? Wat mag wel en wat niet? Wanneer heb ik een match?


Op Beursvloer Veenendaal kunnen (vrijwilligers)organisaties uit Veenendaal met hun hulpvragen terecht. Die hulpvragen kunnen bestaan uit:

  • extra handjes voor klussen/activiteiten
  • expertise die je zelf niet in huis hebt
  • materialen die je nodig hebt

Als dank voor de hulp levert de organisatie een leuke, gezellige, creatieve of lekkere tegenprestatie. 

Op Beursvloer Veenendaal vinden ondernemers en bedrijven die open staan voor het maken van maatschappelijke impact, door het inzetten van hun medewerkers en het schenken van overtollige materialen, gemakkelijk een organisatie waar ze mee kunnen samenwerken. 

Het Beursvloer evenement is een soort speeddaten. Je gaat naar de categorie (lees hieronder welke categorieën er zijn) waar jouw vraag of aanbod betrekking op heeft en vindt daar de persoon waarmee je wilt matchen. Niemand heeft een eigen stand of staanplaats. Het is dan ook niet toegestaan om banners of andere atributen mee te nemen!

Voorbeeldmatches

Voorbeeld 1: Een toneelvereniging zoekt hulp bij het schrijven van een PR-plan. Een marketingbureau biedt deze kennis aan voor een bepaald aantal uur. Als dank ontvangt het bedrijf een aantal vrijkaarten voor de voorstelling en komt hun logo op alle uitingen te staan.

Voorbeeld 2: Een natuurorganisatie zoekt tuingereedschap. Een onderneming heeft deze regelmatig over en ze spreken af deze het komende jaar aan de organisatie te schenken. De natuurorganisatie organiseert als dank een mooie wandeling met lunch voor 10 personen.

Voorbeeld 3: Een zorginstelling voor ouderen zoekt een groep vrijwilligers die op vrijdagmiddag pannenkoeken komt bakken voor de lunch om daarna samen spelletjes te doen. Een lokale bank regelt een groep van 8 medewerkers die dit als teambuildinguitje invult.

Beursvloer Veenendaal werft organisaties en bedrijven, bereidt iedereen voor en organiseert een prachtig evenement. De rest doen jullie zelf. Elkaar ontmoeten op de Beursvloer, met elkaar in gesprek gaan en kijken of jullie aanbod en tegenpresatie op elkaar kunnen afstemmen. Ben je het eens? Dan heb je een MATCH!

Onderstaande animatie geeft een goed beeld van de gang van zaken op een Beursvloer:

Op Beursvloer Veenendaal werken met diverse categorieën die je op het evenement ook fysiek in de zaal ziet. Jouw aanbod of jouw vraag heeft betrekking op:

Materialen & faciliteiten

Een EHBO-vereniging zoekt maandelijks een trainingsruimte voor de dinsdagavond. Een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een opleiding Bedrijfshulpverlening.

Een organisatie die zich inzet voor armoede zoekt 10 laptops voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Een lokale bank heeft deze laptops en biedt deze graag aan. De organisatie nodigt een groep medewerkers van de bank uit voor haar jaarlijkse feest en plaatst het logo op haar website.

Expertise (juridisch, financieel, administratief, technisch, ict)

Een accountants firma stelt de jaarrekening van de voedselbank op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De voedselbank regelt als dank een mooie sticker van het bedrijfslogo op hun twee bakwagens en nodigt de firma uit voor de jaarlijkse partnerdag van de voedselbank.

Menskracht (klussen & activiteiten)

Het managementteam van een bouwbedrijf knapt de kinderboerderij op en bouwt een konijnenhok. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met als afsluiting een BBQ.

Marketing, communicatie & pr

Een marketingadviesbureau schrijft voor een verzorgingstehuis een communicatieplan. Als tegenprestatie mag het adviesbureau hun jaarlijkse sinterklaasfeest houden in het verzorgingstehuis en levert het tehuis 'sinterklaas'.

Hieronder een mooi voorbeeld van een match die gemaakt is tussen de scouting en een bouwbedrijf:

Ondernemers/bedrijven

Ondernemers, bedrijven, businessclubs, rotary, onderwijsinstellingen zoeken naar mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, door overdracht van kennis, kunde of creativiteit of door het aanbieden van faciliteiten, (overtollige) materialen of middelen.

Op de Beursvloer vinden zij gemakkelijk invulling voor:

- Sustainable Development Goals (SDG's)
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
- Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
- Medewerkersvrijwilligerswerk
- Social Return on Invesment (SROI)
- Corporate Social Responsibility (CSR)

Er zijn inmiddels vele termen voor bedacht, maar het doel is dat een bedrijf met haar medewerkers een maatschappelijke organisatie verder helpt. Wanneer deze maatschappelijke organisaties goed draaien, komt dit ten goede aan de samenleving! Een flink deel van hen maakt het verschil in én voor buurten, wijken en dorpen op tal van maatschappelijke opgaven. Ze doen dit uit zichzelf, in samenwerking met beroepsmatige organisaties en overheden, maar nooit 'in opdracht van'. Zij willen het beste voor de samenleving en daarvoor is het nodig dat, naast de gemeente en overheid, het bedrijfsleven helpt.

(Vrijwilligers)organisaties

(Vrijwilligers)organisaties zoeken contacten met partijen die hen kennis of capaciteit bieden om grotere projecten of klussen op te pakken. Op deze manier kunnen zij de samenleving draaiende houden en er zijn voor de medemens die het, om welke reden ook, (tijdelijk) moeilijk heeft. Of dat nu gaat over:

- eenzaamheid
- chronische ziekte
- verslavingen
- laaggeletterdheid
- mantelzorg
- dakloosheid
- armoede
 

Beursvloer Veenendaal 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions