Privacy

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze deelnemers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en het beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen:

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Beursvloer Veenendaal verwerkt uw persoonsgegevens op basis van het contact dat u met ons heeft door deelname aan Beursvloer Veenendaal.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
Beursvloer Veenendaal heeft verwerkingsovereenkomsten afgesloten om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze webontwikkelaar, cloud serviceprovider en de software waarmee Beursvloer Veenendaal haar nieuwsbrief verstuurd, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens beschermd worden tegen delen met andere partijen.

Foto- en filmmateriaal
Beursvloer Veenendaal wordt vastgelegd door fotografie en/of film. Het beeldmateriaal wordt gebruikt op onze website en eventueel voor persberichten. Door deel te nemen, gaat u hiermee akkoord. Op verzoek (mail naar angelique@beursvloer-veenendaal.nl) kunnen wij foto's waar u op staat verwijderen.

Uw rechten
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, heeft u uiteraard toegang tot deze informatie. U kunt deze inzien, bijwerken, wijzigen of laten verwijderen. Opvragen van uw gegevens doet u door uw verzoek tot inzage te verzenden naar angelique@beursvloer-veenendaal.nl

 


VRIENDEN

Beursvloer 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions